Två former av frihet

Det finns två former av frihet.
Högt uppe i Babels torn.
Och på marken bredvid Kulturtornet.
I dess ljusskugga.

I tornet är vi tvingade till frihet, säger existentialisterna. På marken ges frihet säger konsten.

Frihet och natur är diametralt motsatta. Frihet börjar bara där naturen slutar. Mänsklig frihet kommer bara när människan kan överkomma sin naturliga, djuriska existens och skapa ett nytt jag åt sig själv.
Professor Fukuyama berättar om akademiker.

Konstnärens autonoma frihet existerar inte
i den liberala akademiska världen.

Livets tjänare förlorade all makt.
Makten blev friheten.