Man forskar om Gud

Ordet Gud är en metafor, en liknelse, en gåta, ett ordspråk. Inte ett begrepp. Sociala autister tror att Gud skall uppfattas som du förstår bilar, hus och datorer. Därför avvisas hen.
De söker där Gud inte finns.

Även ord som ljus, atom, noll
och kvanta är ochså liknelser.

Gud som tidslös omedelbarhet, bärare av och överförare av information har ju bevisats av vetenskapen redan för 100 år sedan. Gud heter i vetenskapen ljus, kvanta, noll och atomer. Materiens minsta beståndsdelar, som både är och inte är. Samtidigt, som nollan. När kvantfysiker Niels Bohr insåg att atomen bara kan förstås med bilder och liknelser då hade han insett det tidslösa. Han förstod att olärda ser annat i atomen än fysikern. Att fysikern bara är atomens sätt att studera sig själv. När man upptäckte att ljuset är både en partikel och en ljusvåg hade man studerat själen. När man prövat 100-tals gånger och visat att kvanta överför tidslöst information över stora avstånd har man bevisat att det finns i det omedelbara en dimension som inte kan nås med vetenskapliga metoder. Man forskar om Gud.