Dyrkan av Lorden bör undvikas

Skrivmetoden för denna blogg och mina böcker är
jämförbar med naturfolkens olika gudar. Samma form av dyrkan.

Antingen dyrkar man Lorden
eller så är man hängiven sig själv.

Ett tredje finns inte mer än som
hjärnspöken, tomhet och självbedrägeri.

Det kan inte finnas en verklig dimension
mellan levt och olevt liv. Mellan levt och olevt språk.

Förutom grådiset.

All vetenskapskonst måste
därför vara en bekännelse.

Det moderna sekulära samhället vill
att vi bara blir Lordens hovmästare,
dennes servitörer, springsjasar och kockar.

Skolan kräver att vi mödosamt och med flitig träning lär oss hylla textbeläten.

Att vi alla blir till goda bokstavsdrängar.

Frihet, innovation och kreativitet
är att vara frigjord denna dyrkan
av skolan heliggjorda texter av olevt liv.

Förakt fördummar tanken

Textlösa kulturer har alltid låg status i förhållande till textkulturer.

Samma orsak som varför svenska dialekter är
underställda skriftspråket svenska.

Där mycket skriftkultur samlas
där uppkommer hög status.

Texter är som pengar, älghorn och fina bilar.
Den som äger böcker i en social kontext
äger inflytande. Gestalten skapas i denna process.

Textlösa har alltid stor respekt för texter
och individer som höjt sitt självmedvetande
med bokstäver.

De förstår att man blir någonting
när man kan läsa och skriva.
Om man inte kan läsa är man ingenting.
Man blir något med texter.
Bokstavsmakt.

Textlösa kulturer har mycket lite hierarkier.
Samma gäller i deras medvetande.
De känner inte skam, förstår inte att förställa sig.
Det är vad de är i sin naturlikhet. Textlösa kulturer har just ingen persona. De har därför inte ett dualistiskt medvetande. Bara sunt förnuft.

Därför går de nästan nakna.
Vem skulle ge dem sociala normer.
Om det inte finns ett hierarkiskt samhälle.
En lång penisfordral körde ut dem ur paradiset.

Om det knappt finns ett samhälle så finns det ju inget socialt djur. De är nästan autonoma individer i spontan gemenskap. Nästan som barn.

De är individualistiska socialister. Den ursprungliga jämställda gemenskapen. Den naturliga kommunismen som är raka motsatsen till den marxistiska kommunismen. Som Marx aldrig förstod.

I begynnelsen var ordet. Ordet var levt liv.

I begynnelsen fanns inget beläte och ordet var liv.

I begynnelsen var ordet och meningen en enhet.
När vi läste texter från Kunskapens träd
blev språket skuggor av det ordlösa.

I begynnelsen var ordet. Varje ord var levt liv.
Sedan kom bilden som barn ritar.
Sist uppfann man det skrivna ordet
och ett olevt liv skapades.

Så uppkom olika förståelser. Där den ena inte
förstår den andra. Konstens grundplatta.