I begynnelsen var ordet. Ordet var levt liv.

I begynnelsen fanns inget beläte och ordet var liv.

I begynnelsen var ordet och meningen en enhet.
När vi läste texter från Kunskapens träd
blev språket skuggor av det ordlösa.

I begynnelsen var ordet. Varje ord var levt liv.
Sedan kom bilden som barn ritar.
Sist uppfann man det skrivna ordet
och ett olevt liv skapades.

Så uppkom olika förståelser. Där den ena inte
förstår den andra. Konstens grundplatta.