Våra mänskliga myter om människan

Sex akademiska myter:

1. Vårt förakt för svaghet.
2. Nuflödet kan inte nås.
3. Helheten har för alltid förlorats.
4. Akademikerns sociala position påverkar inte tolkningen av
forskningsresultat.
5. Det finns bara förståelse genom diskurser eller kontexter.
6. Det finns ingen fördold agenda i form av en politisk
samhällsideologi som grund för vetenskapliga paradigm.

Dessa moderna tomtar på loftet styr tanken och orsakas av att akademikern har fått fjärrseende, men på bekostnad av förlusten av närseendet. Det nära som hen sedan inte tror existerar. Forskaren avvisar det hen inte förstår och kallar det som avvisas för myter och förvetenskapligt tänkande. Detta tänkande orsakas just av dessa sex myter.