Dyrkan av Lorden bör undvikas

Skrivmetoden för denna blogg och mina böcker är
jämförbar med naturfolkens olika gudar. Samma form av dyrkan.

Antingen dyrkar man Lorden
eller så är man hängiven sig själv.

Ett tredje finns inte mer än som
hjärnspöken, tomhet och självbedrägeri.

Det kan inte finnas en verklig dimension
mellan levt och olevt liv. Mellan levt och olevt språk.

Förutom grådiset.

All vetenskapskonst måste
därför vara en bekännelse.

Det moderna sekulära samhället vill
att vi bara blir Lordens hovmästare,
dennes servitörer, springsjasar och kockar.

Skolan kräver att vi mödosamt och med flitig träning lär oss hylla textbeläten.

Att vi alla blir till goda bokstavsdrängar.

Frihet, innovation och kreativitet
är att vara frigjord denna dyrkan
av skolan heliggjorda texter av olevt liv.