Gud är en sträng ateist och empirist

Påven utbildade gud till språkgeni och mattesnille. Det sekulära samhället bör tvärtom utbilda gud
till en sträng empirist och ateist.
Ideologin för denna utbildningsreform
bör vara individualistisk socialism.
Ren vetenskapskonst!

Tyvärr så fruktar humanisten sträng ateism och empirism.

Därför behövs en utbildningsreform.