Naturfolk har inga välfärdssjukdomar

Amish i USA lever mitt i ett superkapitalistiskt land och är en länk mellan naturfolk och moderna kulturer. Välfärdssjukdomarna är massivt stigande i västerländska industrisamhället. Men inte bland amish. De är ca 200 00 amerikaner.

Det naturnära liv som amishfolket lever syns i statistiken. Över hela fältet av olika fysiska och mentala sjukdomar har amish en massivt lägre frekvens. Bara i andelen problem i samband med födslar har amishkvinnor mer än icke-amish. Orsaken är att de föder 5 barn fler/kvinna. Cancer i allmänhet är t ex 44 % lägre bland amish. Man betonar att det inte bara är sexuell trohet, frånvaron av rökning och alkohol. Utan att de har lägre cancerformer generellt som inte har att göra med dessa variabler. Amish lever längre och hälsosammare. Deras kostnader för sjukvård understiger massivt jämförbara kaukasiska amerikaner.

Frigörelse från samhället ger ett hälsosamt och längre liv.

Livsstilen är även orsaken till varför amishfolket bara har högst en sjättedel av den autism vi har. Det finns nästan ingen autism, trots noggranna studier. Låg frekvens av autism är bara en del av mönstret i hela livsstilen. Mentala problem hos kvinnor är t ex 1/35 av kaukasiska kvinnor i USA. Icke-amish män har 10 gånger mer depressioner och mentala problem. Depressioner och självmord är nästan icke förekommande. En även mer markerad skillnad syns i allergier. Amish har bara en tiondel av de allergier som moderna västländer har. Även långt mindre (1/3) än jämförbara jordbruksfamiljer. Amishfolkets livsstil är närmare naturfolken och deras andel av välfärdssjukdomar är likaså jämförbara med deras. Ju närmare naturen desto mindre välfärdssjukdomar. Redan taoismen hävdar detta för 2 000 år sedan. Liksom Rousseau under 1700-talet. Utan att ha någon form av vetenskapligt bevis. Han antog detta utifrån självinsikt och analogisering till den livsform naturfolken lever. De t o m saknar ångest, depressioner och självmord. Allergier och autism är ovanliga.
Ett tag hävdades att den lägre frekvensen av autism bland amish beror på att de inte vaccinerar och/eller att de äter mer obesprutad eller icke genmanipulerad mat. Inget av detta stämmer. Vaccin är inte orsak till autism. Amishfolket vaccinerar oftast sina barn (minst 63 %). Majoriteten använder kemikalier i säden.
Liknande skillnader bör kunna beläggas för t ex anorexi, bipolär, bulimia och en rad andra välfärdssjukdomar. Sannolikt bör även schizofreni vara mindre dramatisk och kanske inte ens existerande. Det slutna hjärtat är det som skriftkulturen skapar. Det leder till kultursjukdomar. Antalet slutna hjärtan hos naturfolken måste vara försvinnande få. Psykopaten har alltid en högutvecklad empatisk förmåga, något som bönder och talkulturer saknar. De testosteronstinna männen hos naturfolken som vill få makt har ju svag manipulativ färdighet och måste använda våld för att ta och behålla makten.
Allergier har ökat lavinartat de senaste tre decennierna, 7 gånger mer. Ökningen sker framförallt i städer där vi även har en massiv ökning av ångest, depressioner och autism. Det forskningen inte diskuterar är bokstavskulturens inverkan på medvetandet och hälsan som förklaring till varför just amish har mindre allergier, autism, cancer och en rad andra sjukdomar än jämförbara jordbruksgrupper. De har lägre nivå på utbildning än övriga bönder och söker ständigt befria sig från kulturen. Livsformen skapar skillnaderna i relation till andra jordbrukare.
Stress nämns som en möjlig gemensam nämnare till varför högutbildade, nyanlända invandrare och arbetslösa har mer autism och varför den har ökat dramatiskt under de senaste decennierna.
Amish lever närmare den enkla vardagen. De har mindre utvecklad omedvetenhet, ingen stress, mindre tvekan och skepticism. Det är mer vad de är och mindre vad de inte är. Därför mindre sjukdomar.

Kapitalismen skapas av bokstäver.
Luther var föregångare med lokala tyska bokstäver.
Utan naturlig motkraft är girigheten bottenlös.
Det är problemet som skapar sjukdomar.

Ett samhälle utan en motkraft som dämpar kapitalismen negativa följder ökar obalansen i medvetandet. Som har ökat massivt de senaste decennierna. Det syns konkret som: Altruismen minskar, sekulariseringen ökar, ideell verksamhet reduceras stadigt, egoismen och girigheten växer. Vi blir alltmer besatta och fanatiskt fixerade i det sociala. Medan passionen för det autonomt enskilda stadigt minskar.

(Källor finns till forskning.)