Ateismen har vetenskapliga gudar

Ateismen är en tro som alla andra. Men man tror att det finns vetenskapliga gudar som en mattegud och ett språkgeni. Från dessa gudar härleds alla språk och all fysisk sanning. Dessa gudar skapades av kyrkofadern Augustinus 300 under vår tid. Påven bestämde under 1200-talet att gud är ett språkgeni och latinet avbildar denna guds egen struktur. Människan som guds avbild finns i den latinska texten. Ett heligt språk föddes och med den massor av katolsk makt. Ej i talet. Därför kan sanningen härledas ur Bibeln. Om det inte vore så skulle ju vem som helst kunna tolka sanningen i Bibeln. Ateisten Chomsky kom under 1900-talet och sa att vilket svammel. Gud som språkgeni gäller alla världens skrivna språk. Men ej talspråk och dialekter, som påven också sa. Ateisten och evolutionsbiologen Richard Dawkins härledde med gud som språkgeni sanningen om gud som Bibelgud och fann att bibelguden inte finns. Men det gör den vetenskapliga språkguden. Gud som språkgeni vinner över bibelguden, enligt ateismen. När skall ateismen lämna detta bisarra religiösa svammel? Ateismen är påvens 800 år gamla lakej. Ateisterna tror att de har ett vetenskapligt gudsöga. Sanningen är att det inte finns några gudsögon. Det är ett bra gudsöga, att bara tjäna sunt förnuft och avvisa allt annat religiöst svammel. När skall ateismen göra det?