Meänkielen förlaaki
TYHJYYEN JA KAIKKEUEN VÄLISTÄ - MELLAN INTET OCH ALLT
Startsida
Översättningar tryck

     

               


Birger Winsa är docent i meänkieli. Uppvuxen i flerspråkiga Pajala, Tornedalen. Har finska som modersmål, men upptäckte först i vuxen ålder att han var analfabet. Det påverkade hans tänkande. Han har publicerat 35 böcker om språksociologi och minoritetsspråk. Det är muntliga kulturers tänkande som är det kreativa. Boken är skriven utifrån detta olärda synsätt på samhället. Talspråken har ett skapande förhållande till naturen. Skriftspråken dominerar och kontrollerar.

I passion kan man nå skapandets källa i nuflödet och frilägga sitt omedvetna.


Översättningar från svenska
till meänkieli och omvänt

Vi åtar oss uppdrag att översätta från svenska/finska/engelska till meänkieli. Professionella översättningar inom allmänna ämnesområden. Översättaren är Sveriges och den ende docenten i meänkieli.

Käänöksiä meänkielheen

Otama tehtäväksi suorittaa käänöksiä ruottista/suomesta/englantista meänkielheen. Ammattimaisia käänöksiä ylheisilä aloila. Kääntäjä on Ruottin ja mailman ainua meänkielen dusentti.

 

Bokförlaget Meänkielen förlaaki ger ut böcker på meänkieli/nordfinska, finska, svenska, och trycker även böcker på uppdrag.

Meänkielen förlaaki antaa ulos kirjalisuutta meänkielelä, pohjoissuomen murtheila, suomen ja ruottin kielilä, ja painattaa kans muuta kirjalisuutta.


Adress till förlaget - Atressi förlaakhiin   
                                                                                    

 Meänkielen förlaaki         
  Birger Winsa                                                                                                 
 Rapsodivägen 48
 142 41 Skogås       
 Sverige

Telefuuni: 073 932 8330                                                                                                                                             
 E-posti:birger.winsa@meankielenforlaaki.se

    

 

  


Startsida
Staarttisivu
Veres Kirja - Ny bok
Prat och samtal - seminarier
Kirjat - Böckerna
Tillaus - Beställning
Ny samhällsideologi